Proper Names in Dictionaries of “Writer's Language” Type as a Problem of Theoretical and Practical Lexicography

  • V.M. Kalinkin
Keywords: lexicography, model of the dictionary article, onym, onymography, poetic, poetic semantics, poetonym, poetonymography, dictionary of the writer's language

Abstract

In the article some aspects of onymography (descriptions of proper names in dictionaries of the writer's language) are examined, the importance of developing a special theory of writing onymography for further development of lexicography is proved, the necessity of using the proposed terminology (the definitions of terms "onymography" and "poetomyography" are given, the expediency of allocation within lexicography of the special section - onymography, the distinctive features of onymography of proper names functioning in speech (first of all, representations of their figurative properties), features of poetonymography – a discipline that develops specific technologies for describing its proper names of literary and artistic works – are shown on the material of their proper names from A. S. Pushkin's legacy Some properties of the language and the artists creative manner of the word, predetermining the variability of the basic models of dictionary articles devoted to onyms and poetonyms.

References

1. Yevangelii ot Matfeya [The Gospel of Matthew] (gl. 7, st. 7); Yevangelii ot Luki [The Gospel of Luke] (gl. 11, st. 9).2. Vinogradov V.V. Predisloviye k 1-mu izdaniyu [Preface to the 1st edition] / V.V. Vinogradov // Slovar' yazyka Pushkina: v 4 t. / otv. red. akad. AN SSSR V.V. Vinogradov. – 2-ye izd., dop. / Rossiyskaya akademiya nauk. In-t rus. yaz. im. V. V. Vinogradova. – M.: Azbukovnik, 2000. – T.1. – S.X–XV.3. Vinokur G.O. Yazyk pisatelya i norma [Writer's language and norm] / G.O. Vinokur // In Honor of Professor Victor Levin: Russian Philology and History / eds W. Moscovich et al. – Jerusalem, 1992. – S. 19–33.4. Zhirmunskiy V. Pushkin i zapadnyye literatury [Pushkin and Western Literature] / V. Zhirmunskiy // Pushkin. Vremennik pushkinskoy komissii. – M.-L.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1937. – Vyp. 3. – S. 69.5. Kalinkin V.M. Poetika onima [Poetics of the Onim] / V.M. Kalinkin. – Donetsk: Yugo-Vostok, 1999. – 408 s.6. Kalinkin V.M. Teoriya i praktika leksikografii poetonimov (na materiale tvorchestva A.S. Pushkina) [Theory and practice of lexicography of poetonics (based on A.S. Pushkin's works)] / V.M. Kalinkin. – Donetsk: Yugo-Vostok, 1999. – 247 s.7. Kalinkin V.M. Na podstupakh k pushkinskoy onimografii [On the approaches to Pushkin onmography] / V.M. Kalinkin // K “Opravdaniyu filologii” ili Variatsii na temu obshchego dela: cb. nauch. tr. / red. kol.: V.M. Kalinkin (otv. red.) i dr. – Donetsk, 2011. – S. 257–312.8. Kalinkin V.M. Neskol'ko zamechaniy o “slovarnom dele” v svyazi s zadachami pisatel'skoy onimografii [A few remarks about the "dictionary business" in connection with the tasks of the writer's onmography] / V.M. Kalinkin // Vostochnoslavyanskaya filologiya. YAzykoznaniye: sb. nauch. tr. / red. kol.: S.A. Kochetova i dr. – Gorlovka: Izd-vo OO VPO “GIIYA”, 2016. – Vyp. 3 (29). – S. 3–13.9. Kalinkin V.M. Znakom'tes': poetonimologiya [Meet: poetology] / V.M. Kalinkin // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya “Filologicheskiye nauki i kul'turologiya”. – Tambov: Tambovskiy gos. un-t im. G. R. Derzhavina, 2016. – T. 2. – № 4(8). – C. 18–27; 2017. – T. 3. – № 1(9). C. 10–17.10. Levin YU.I. Izbrannyye trudy. Poetika. Semiotika [Selected works. Poetics. Semiotics] / YU.I. Levin. – M.: “YAzyki russkoy kul'tury”, 1998. – 824 s.11. Pushkin A.S. Polnoye sobraniye sochineniy [Complete works]: v 19 t. / A.S. Pushkin. – M.: Voskresen'ye, 1995–1999. – T. 19. Informatsionno-spravochnyy.12. Tolstoy L.N. Polnoye sobraniye sochineniy [Complete works]: v 90 t. Yubileynoye izdaniye (1828—1928) / L.N. Tolstoy; pod nablyudeniyem Gos. red. komis. v sostave A.V. Lunacharskogo, V.D. Bonch-Bruyevicha, M.N. Pokrovskogo i I.I. Stepanova-Skvortsova. – M.; L.: Gos. izd-vo, 1928–1964.

Lexicographic sources:13. Slovar' yazyka Pushkina [Dictionary of Pushkin's language]: v 4 t. / Otv. red. akad. AN SSSR V.V. Vinogradov. – 2-ye izd., dop. / Rossiyskaya akademiya nauk. In-t rus. yaz. im. V.V. Vinogradova. – M.: Azbukovnik, 2000.
Published
2018-05-11
How to Cite
Kalinkin, V. (2018, May 11). Proper Names in Dictionaries of “Writer’s Language” Type as a Problem of Theoretical and Practical Lexicography. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (15), 88-96. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/81