Logical and Semiotic Reconstruction of Proverbs with Semantics of Forecast in Chinese and Russian

  • Ju Jintao
Keywords: logical and semiotic reconstruction, cognitive model, frame-scenario, proverbs with the semantics of forecast, sign designation

Abstract

This article provides the logical and semiotic reconstruction of paremiological units with semantics of forecast that are logically combined into model CONDITION – RESULT reflecting the scheme of semantic and symbolic structures that represent one of the invariant situations of monitoring and forecasting, and it serves as hiperonim for its models such as variant-hiponim as "What (who) [available, appearing, evident] WHERE – to which"; "What (who) [available, appearing, evident] ANYWHERE – to what"; "What (who) [have any] FEAUTURE – to what"; "WHAT [observed, occurring] – will (happen, happens, is expected) that"; "Who [does] WHAT – will (happen, become) what." The variants-hyponyms have been established to be cognitive model frames-scenarios, because one and the same situation of monitoring and forecasting becomes necessary sign designation (using paremiological marks) depending on which piece of this situation (i.e. scenario) was more significant for its naming by the representatives of Chinese and Russian cultures.

References

1. Alefirenko N.F. Problemy frazemoobrazovatel'noy kombinatoriki / N.F. Alefirenko // Russkoye yazykoznaniye : [mezhvuz. nauch. sb.]. – K. : Libid', 1992. – Vyp. 24. – S. 23–30.2. Yefremova L.V. Grammaticheskiye i funktsional'no-semanticheskiye osobennosti predskazaniya (na materiale russkikh poslovits) : dis. … kand. fílol. nauk : 10.02.02 / Lyudmila Vasil'yevna Yefremova. – M., 2015 – 182 s.3. Kunin A.V. Bol'shoy anglo-russkiy frazeologicheskiy slovar' / Aleksandr Vladimirovich Kunin. – [5-ye izd., pererab.]. – M. : Russkiy yazyk, Media. – 1210 s.4. Mashtakova N.V. Língvokognítivna í pragmatichna priroda prislív’í̈v z semantikoyu prikmet (na materíalí nímets'koí̈, anglíys'koí̈, ukraí̈ns'koí̈ í rosíys'koí̈ mov) : dis. … kand. fílol. nauk : 10.02.17 / Natalíya Valentinívna Mashtakova. – K., 2013. – 195 s.5. Mokiyenko V.M. Slavyanskaya frazeologiya / Valeriy Mikhaylovich Mokiyenko. – M. : Vysshaya shkola, 1989. – 207 s.6. Pavlova Ye.G. Opyt klassifikatsii narodnykh primet / Ye.G. Pavlova // Paremiologicheskiye issledovaniya : [sb. st.]. – M. : Nauka, 1984. – 320 s.7. Permyakov G.L. Poslovitsy i pogovorki narodov Vostoka. Sistematizirovannoye sobraniye izrecheniy dvukhsot narodov / Grigoriy L'vovich Permyakov. – M. : Izd-vo “Labirint”, 2001. – 624 s.8. Royzenzon L.I. Lektsii po obshchey i russkoy frazeologii : [ucheb. pos.] / Leonid Ivanovich Royzenzon. – Samarkand : Izd-vo SamGU, 1973. – 223 s.9. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'. – M. : Sov. entsikl., 1983. – 840 s.10. Shanskiy N.M. Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka / Nikolay Maksimovich Shanskiy. – M. : Izd-vo “Vysshaya shkola”, 1963. – 192 s.
Published
2016-03-30
How to Cite
Jintao, J. (2016, March 30). Logical and Semiotic Reconstruction of Proverbs with Semantics of Forecast in Chinese and Russian. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 215-225. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/61