Representation of Accumulator “Conscience” in English and Russian Language Consciousness

  • A.A. Lutsenko
Keywords: accumulator, linguistic consciousness, conscience, moral and ethical values

Abstract

The article deals with the investigation of accumulators verbalized by the lexeme conscience in two linguistic cultures – English and Russian. The analysis of representation of accumulator "conscience" has been conducted in English and Russian lexicographical sources. It has been established that in the English language consciousness it a more rational feeling, which can be controlled, and in the Russian linguistic culture the conscience is a moral and ethical concept, something external to the human body and soul.

References

1. Avramova V. Osnovnyye ponyatiya lingvokul'turologii (akkumulema) i fragmenty bolgarskoy yazykovoy kartiny mira / V. Avramova // Russkiy yazyk, literatura, kul'tura v shkole i vuze. – 2010. – S. 64–70.2. Akkumulema-bazovaya yedinitsa lingvokul'turologii / V. Avramova V. // Russkiy yazyk za rubezhom. – 2007. – № 6. – S. 52–55.3. Arutyunova N.D. O styde i sovesti / N.D. Arutyunova // Logicheskiy analiz yazyka: YAzyki etiki. – M. : YAzyki russkoy kul'tury, 2000. – S. 54–58.4. Vdovichenko N.V. Moral'no-yetichní kontsepti yak língvokul'turní uníversalíí̈ / V.N. Vdovichenko // Vísnik Dnípropetrovs'kogo uníversitetu. Seríya : Movoznavstvo. – 2013. – T. 21. – Vip. 19 (3). – S. 15–20.5. Gyul'magomedov A.G. Sopostavitel'noye yazykoznaniye : [khrest. uchebn. posob.] / A.G. Gyul'magomedov. – Makhachkala : DGU, 2004. – 126 s.6. Êshchenko T.A. Kontsept "sumlínnya / sovíst'" v yetnokognítivnomu ta bíblíynomu aspektakh / T.A. Êshchenko // Nauka. Relígíya. Suspíl'stvo. – 2011. – № 2. – S. 156–161.7. Milts A.A. Sovest'. Mysliteli raznykh epokh o sovesti / A.A. Milts // Eticheskaya mysl'. Nauchno-publitsisticheskiye chteniya. – M. : Progress, 1990. – S. 274–293.Lexicographic sources

8. Dal' V.I. Poslovitsy russkogo naroda / V.I. Dal'. – M., 1997.9. Dem'yankov V.Z. Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov / V.Z. Dem'yankov. – M. : MGU, 1996.10. Dal' V. Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka / V. Dal'. – M., 1990. – T. 3.11. Ozhegov S.I. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka / S.I. Ozhegov, N.YU. Shvedova. – M., 1997.12. Stepanov YU.S. Konstanty: slovar' russkoy kul'tury / YU.S. Stepanov. – M. : YAzyki russkoy kul'tury, 1997. – 344 s.13. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka : v 4 t. / [pod red. D.N. Ushakova]. – M. : Gos. in-t "Sov. entsikl."; OGIZ; Gos. izd-vo inostr. i nats. slov., 1935–1940.14. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy. M., 1999.15. The Oxford Dictionary of English Etymology [Electronic Resource]. – Mode of Access : http://www.etymonline.com16. Webster's Online Dictionary [Electronic Resource]. – Mode of Access : http://www.merriam-webster.com/help/citing-the-dictionary
Published
2016-03-30
How to Cite
Lutsenko, A. (2016, March 30). Representation of Accumulator “Conscience” in English and Russian Language Consciousness. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 157-162. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/55