Nucleus of Micro Field of Elapsed Time in Ukrainian and Arabic

  • M.Yu. Lykhosherstova
Keywords: forms of the verb, past tense, semantic invariant

Abstract

The article deals with the problem of the perception of the past tense by different ethnic groups, and its expression in the languages with different structures. Its semantic invariant has been found out and the peculiarities of verb forms, indicating the elapsed time, in Ukrainian and Arabic have been determined. The special attention is paid to the establishment of allomorphic and isomorphic verbal forms expressing past tense in compared languages.

References

1. Bondar O.Í. Temporal'ní vídnoshennya v suchasníy ukraí̈ns'kíy líteraturníy moví. Sistema zasobív virazhennya : [naukova monografíya] / Oleksandr Ívanovich Bondar ; Odes'k. derzh. un-t ím. Í.Í. Mechnikova. – O. : Astroprint, 1996. – 192 s.2. Golovatskiy YA.F. Grammatika russkogo yazyka / Yakov Fedorovich Golovatskiy. – L'vov : Galitsko-russkaya matitsa, 1849. – 219 s.3. Zagnítko A.P. Znovu davnominuliy? / A.P. Zagnítko // Língvístichní studíí̈. – Donets'k : DonDU, 1996. – Vip. 2. – S. 40–45.4. Ibragimov I. D. Intensivnyy kurs arabskogo yazyka: v 3-kh ch.: CH. 1 / Ibragim Dzhavparovich Ibragimov. – M. : AST : Vostok – Zapad, 2006. – 412 s.5. Kovalev A.A. Uchebnik arabskogo yazyka / Aleksandr Aleksandrovich Kovalev, Grigoriy Shamilevich Sharbatov. – [4-ye izd.]. – M. : "Vostochnaya literatura" RAN, 2004 – 752 s.6. Mamedaliyev V.M. Sravnitel'no-tipologicheskiy analiz vremennykh form glagola v sovremennykh arabskom i azerbaydzhanskom literaturnykh yazykakh: avtoref. diss. na soiskaniye nauch. stepeni kand. filol. nauk : spets. 10.02.17 "Semitskiye yazyki" / Vasim Mamedali ogly Mamedaliyev. – Tbilisi : Izd-vo Tbilisskogo un-ta, 1968. – 23 c.7. Mamedaliyev V.M. Kategoriya vremeni, litsa i nakloneniya v sovremennom arabskom literaturnom yazyke kommunikatsii : avtoref. diss. na soiskaniye nauch. stepeni dokt. filol. nauk : spets. 10.02.17 "Semitskiye yazyki" / Vasim Mamedali ogly Mamedaliyev. – Tbilisi : Izd-vo Tbilisskogo un-ta, 1974. – 52 c.8. Petrova YU.Í. Sistema chasovikh analítichnikh díêslívnikh form v êgipets'komu díalektí arabs'koí̈ movi / YU.Í. Petrova // Skhodoznavstvo. – 2009. – № 45–46. – S. 81–91.9. Sorokín S.V. Turets'ka y ukraí̈ns'ka movi v sistemí koordinat "VID – CHAS – MODAL'NÍST'" : [monografíya] / Sergíy Volodimirovich Sorokín. – K. : Vid. tsentr KNLU, 2009. – 341 s.10. Subkh A. Arabs'ka mova: Gramatika, morfologíya, sintaksis / Alí Subkh, Maksim Subkh. – K. : Kií̈v. nats. un-t ím. T. Shevchenka, 2003. – 337 s.11. Tarasova Ye.V. YAzykovoye pole kak yedinitsa didakticheskoy tipologii : [ucheb. posobiye dlya stud. IV–V kursov f-ta in. yazykov (angliyskoye otdeleniye) ] / Ye.V. Tarasova. – Khar'kov : KHGU, 1991. – 111 s.12. Tarasova Ye.V. Vremya i temporal'nost' / Ye.V. Tarasova. – KH. : Osnova, 1992. – 136 c.13. Finkel'berg N.D. Arabskiy yazyk. Kurs teorii perevoda / Natal'ya Dmitriyevna Finkel'berg. – M. : Vostok – Zapad, 2004. – 232 s.14. Khrakovskiy V.S. Vidovremennyye otnosheniya v sisteme lichnykh form glagola v arabskom yazyke : avtoref. dis. na soiskaniye nauch. stepeni kand. filol. nauk / V.S. Khrakovskiy. – Leningrad : B.i., 1961. – 18 s.15. Sharbatov G.SH. Arabskiy literaturnyy yazyk, sovremennyye arabskiye dialekty i regional'nyye obikhodno-razgovornyye yazyki / G.SH. Sharbatov // YAzyki Azii i Afriki, ÍV. – Kn. 1. – M. : Nauka, 1991. – S. 250–330.16. Shevchuk O.S. Semantichní mozhlivostí gramatichnoí̈ kategoríí̈ chasu v suchasníy ukraí̈ns'kíy moví / O.S. Shevchuk // Grammaticheskaya semantika glagola i imeni v yayke i rechi : sb. nauch. trudov / [red. kol.: N.A. Lutsenko]. – K. : UMK VO, 1988. – S. 61–69.17. Yushmanov N.V. Grammatika literaturnogo arabskogo yazyka / pod red. i s predisl. I.YU. Krachkovskogo. – [5-ye izd.]. – M. : Izd-vo LKI, 2008. – 168 s.18. Aboudi J. H. A text-based model for the disambiguation of the temporal interpretation of the verb in modern standard Arabic: thesis in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy / Jawad Hassan Aboudi. – University of Salford, 1987. – 254 p.19. Sekhri Ouided. Problems in translating Tenses from English into Arabic. The Present Perfect: A case study: dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the Master Degree in Applied Language Studies / Sekhri Ouided. – People’s democratic republic of Algeria : Mentouri university – Constantine, 2008 – 2009. – 120 p.Sources of illustrative material

20. Andrukhovich YU. Perverzíya / Yuríy Ígorovich Andrukhovich. – L'vív : VNTL-Klasika, 2002. – 288 s.21. Vinnichuk YU.P. Vesnyaní ígri v osínníkh sadakh / Yuríy Pavlovich Vinnichuk. – KH. : Knizhniy klub "Klub Címeynogo Dozvíllya", 2007. – 285 s.22. Vinnichuk YU.P. Dívi nochí / Yuríy Pavlovich Vinnichuk. – L'vív : Kal'varíya, 2007. – 247s.23. Vinnichuk YU.P. Tango smertí / Yuríy Pavlovich Vinnichuk. – KH. : Folío, 2012. – 379 s.24. Deresh L. Golova Yakova: Alkhímíchna komedíya / Lyubko Deresh. – KH. : "Klub Símeynogo Dozvíllya", 2012. – 240 s.25. Zabuzhko O. Muzey pokinutikh sekretív: Roman / Oksana Zabuzhko. – [2-ye vid., dop.]. – K. : Fakt, 2009. – 832 s.26. Karpa Í. Froyd bi plakav / Írena Karpa. – KH. : Folio, 2004. – 378 s.27. Karpa Í. Bitches get everything / Írena Karpa. – KH. : "Klub Símeynogo Dozvíllya", 2010. – 238 s.28. Matíos M. Armagedon uzhe vídbuvsya : povíst' / Maríya Matíos. – L'vív : LA "Píramída", 2011. – 112 s.29. Prislív’ya ta prikazki [Yelektronniy resurs] – Rezhim dostupu : http://traditions.org.ua/usna-narodna-tvorchist/pryslivia-ta-prykazky30. Chas (ofítsíyniy Ínternet-portal gazeti "Chas") [Yelektronniy resurs] – Rezhim dostupu : http://www.chas.cv.ua/31. Al Hayat – ạlḥyạẗ(ofítsíyniy Ínternet-portal gazeti "Al'-Khayat") [Yelektronniy resurs] – Rezhim dostupu : http://alhayat.com32. Al-Hayat Al-Jadida – ạlḥyạẗ ạljdydẗ (ofítsíyniy Ínternet-portal gazeti "Al'-Khayat Al'-Dzhyadída") [Yelektronniy resurs] – Rezhim dostupu : http://www.alhayat-j.com/newsite/index.php33. Ibn Baṭuṭa. Suleymān Fayād: Rahhālia As-Salām [Explorers of Islam] / Ibn Baṭuṭa. – Al-Qāhira : muàssasa Al-Agām, 1999. – 63 s.34. Balal Faḍl. Situ Al-Hāja Miṣr. At-Ṭabaʻ Al-Ūla [Six needs of Egypt] / Balal Faḍl. – Dar Ash-Shurūk, 2012. – 164 s.35. Hairi Shalbi. Kutub va nās [Books and People] / Hairi Shalbi. – Al-Qāhira : Dar Al-Galal, 2009. – 242 s.36. ʻbd Ar-Rahmān Bakr. An-Nahāt Al-Muhārib [Sculptor-Warrior] / ʻbd Ar-Rahmān Bakr. – Miṣr : Maktaba Miṣr An-Nāshir, 2008. –134 s.
Published
2016-03-30
How to Cite
Lykhosherstova, M. (2016, March 30). Nucleus of Micro Field of Elapsed Time in Ukrainian and Arabic. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 148-157. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/54