Lingvoanthropogeny and its Reflection in Relicts of the Ancient Fiction Consciousness

  • V. A. Karlova
Keywords: ancient fiction consciousness, syncretism, Old-Saxon poem “Beowulf”

Abstract

The article deals with the problem of the ancient intellection forming and its reflection in the ancient fiction consciousness. It is analyzed the scientist’s points of view according to the syncretism of ancient consciousness, which is connected with religions, mythological world-view and way of life. It is described the cultural Old-Saxon memorial “Beowulf” as the artifact of the ancient fiction consciousness.

References

1. Batsevych F.S. Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky / Floriy Serhiyovych Batsevych – K. : Akademiya, 2004. – 342 s.



2. Hrynev Hrynevych S.V. Sovremennye problemy antropolynhvystyky / S.V. Hrynev Hrynevych // Antropolohyya yazyka. – 2010. – №1. – S. 37–75.



3. Maksymenko S.D. Zahalʹna psykholohiya : pidr. [dlya sud. vyshch. navch. zakl.] / S.D. Maksymenko, V.O. Soloviyenko. – K. : MAUP, 2000. – 182 s.



4. Sokolova Z.P. Zhyvotnye v relyhyyakh / Zoya Petrovna Sokolova – M. : Nauka, 1972. – 213 s.



5. Taylor É.B. Pervobytnaya kulʹtura / Édvard Bernett Taylor. – M. : Znannya, 1990. – 548 s.



6. Tokarev C.A. Relyhyya v ystoryy narodov myra / Serhey Aleksandrovych Tokarev. – M. : Polytyzdat, 1964. – 623 s.



7. Tokarev S.A. Rannye formy relyhyy / Serhey Aleksandrovych Tokarev. – M. : Myslʹ, 1990. – 575 s.



8. Turaev V.A. Ystoryya Drevneho Vostoka / Vasylyy Andryanovych Turaev. – L. : Myslʹ, 1936. – 515 s.



9. Udalʹtsova Z.V. Vyzantyyskaya kulʹtura / Zynayda Vladymyrovna Udalʹtsova. – M. : Nauka, 1988. – 288 s.



10. Frank S.L. Dukhovnye osnovy obshchestva / Semen Lyudvyhovych Frank. – M. : Respublyka, 1992. – 511 s.



11. Freyd Z. Psykhoanalyz, relyhyya, kulʹtura / Zyhmund Freyd. – M. : Respublyka, 1992. – 545 s.



12. Freyd Z. Totem y tabu / Zyhmund Freyd – M. : Respublyka, 1997. – 459 s.



13. Cherniy A.M. Antropolohichna tsilisnistʹ u relihiyeznavchomu vymiri / Anatoliy Mykhaylovych Cherniy – K. : Ukrayinsʹki propileyi, 1996. – 228 s.



14. Shakhnovych M.Y. Hlobalʹnye problemy sovremennosty y modernyzatsyya ydey boha / Mykhayl Yosyfovych Shakhnovych – K. : Polytyzdat Ukrayny, 1990. – 239 s.



15. Sheptytsʹkyy A. Pysʹma–poslannya (1939–1944) / Andrey Sheptytsʹkyy – L. : Fond Dukhovnoho vidrodzhennya im. Mytropolyta Sheptytsʹkoho, 1991. – 454 s.



16. Shternberg L.YA. Pervobytnaya religiya v svete etnografii / Lev Yakovlevich Shternberg – L. : Nauka, 1969. – 431 s.
Published
2016-03-30
How to Cite
Karlova, V. A. (2016, March 30). Lingvoanthropogeny and its Reflection in Relicts of the Ancient Fiction Consciousness. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 90-96. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/40