Representation of the Speaker’s Verbal and Non-Verbal Invective Behaviour in Conflict Discourse

  • T.O. Zolotarenko
Keywords: invective behaviour, verbal means, non-verbal means, invective strategy, English fictional conflict discourse

Abstract

The article investigates the ways the speaker's invective strategy is represented in English fictional conflict discourse through linguistic personology, communicative conflictology, pragmatics and emotiology. The article reveals the verbal and non-verbal means by which the invective language personality is recognised in English fictional conflict discourse with the focus on the emotive and pragmatic characteristics. The invective discourse strategy is outlined, the main speech acts of its implementation in English fictional conflict discourse are singled out.

References

1. Belyanin V.P. Osnovy psikholingvisticheskoy diagnostiki (Modeli mira v literature) [Basics of psycholinguistic diagnostics (world models in the literature)] / Valeriy Pavlovich Belyanin. – M. : Trivola, 2000. – 248 s.2. Bern E.L. Igry, v kotorye igrayut lyudi. Psikhologiya chelovecheskikh vzaimootnosheniy; Lyudi, kotorye igrayut v igry. Psikhologiya chelovecheskoy sudby [Games People Play. Psychology of human relationships; People who play games. The psychology of human destiny] / Erik Lennard Bern. – M. : Fair-Press, 2003. – 480 s.3. Gumplovich L. Osnovy sotsiologii [Basics of sociology] / Lyudvig Gumplovich; [per. s nem. pod red. V.M. Gessena]. – M. : Librokom, 2010. – 368 s.4. Dyurkgeym E. O razdelenii obshchestvennogo truda. Metod sotsiologii [On the division of social labour. Sociology method]/ Emil Dyurkgeym. – M. : Izd-vo "Nauka", 1991. – 576 s.5. Zhelvis V.I. Pole brani. Skvernoslovie kak sotsialnaya problema [The field of invective. Swearing as a social problem] / Vladimir Ilich Zhelvis. – M. : Ladomir, 1997. – 330 s.6. Izard K.E. Psikhologiya emotsiy [Psychology of emotions] / Kerrol Ellis Izard. – SPb. : Izdatelstvo "Piter", 1999. – 464 s.7. Karasik V.I. Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs [Linguistic Circle: Personality, Concepts, Discourse] / Vladimir Ilich Karasik. – Volgograd : Peremena, 2002. – 477 s.8. Karaulov Yu.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost [Russian language and linguistic identity] / Yuriy Nikolaevich Karaulov. – M. : Izd-vo LKI, 2010. – 264 s.9. Koroleva O.P. Pragmatika invektivnogo obshcheniya v angloyazychnom sotsiume (na materiale britanskogo areala) [Pragmatics of invective communication in English-speaking society (on the UK area material)]: avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. filol. nauk : spets. 10.02.04 "Germanskie yazyki"/ O.P. Koroleva. – Nizhniy Novgorod, 2002. – 22 s.10. Kostyaev A.P. Agressivnyy diskurs v professionalnoy kommunikatsii [Tekst] [Aggressive discourse in professional communication] / Aleksey Petrovich Kostyaev. – M. : IYa RAN, TvGU, 2011. – 312 s.11. Kreydlin G.Ye. Neverbalnaya semiotika: Yazyk tela i estestvennyy yazyk [Non-verbal semiotics: Body language and natural language] / Grigoriy Yefimovich Kreydlin. – M. : Novoe literaturnoe obozrenie, 2001. – 592 s.12. Muraveva N.V. Yazyk konflikta [Language of conflict] / Natalya Valentinovna Muraveva. – M. : Izd-vo MEI, 2002. – 264 s.13. Naumov V.V. Lingvisticheskaya identifikatsiya lichnosti [Linguistic identification of the person] / Vladimir Viktorovich Naumov. – M. : KomKniga, 2007. – 240 s.14. Neroznak V.P. Lingvisticheskaya personologiya : k opredeleniyu statusa distsipliny [Linguistic personology: to the definition of the status of the discipline] / V.P. Neroznak // Sbornik nauchnykh trudov Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta : Yazyk. Poetika. Perevod. – M. : Izd-vo MGLU, 1996. – № 426. – S. 112–116.15. Potapenko S.I. Aspekty dyskurs-analizu movnykh odynyts (na materiali anhliiskoi movy) [Aspects of discourse analysis of language units (on English language material)] / S. I. Potapenko // Nauk. zap. Nizhyn. derzh. ped. un-tu. Filol. nauky. – 1998. – S. 132–136.16. Sarzhina O.V. Russkaya invektivnaya leksika v svete mezhyazykovoy ekvivalentnosti (po dannym slovarey) [Russian invective vocabulary in light of the cross-language equivalence (dictionary data)] / O.V. Sarzhina // Rechevoe obshchenie : spetsializirovannyy vestnik. – Krasnoyarsk : Izd-vo KrGU, 2002. – № 4 (12). – S. 231–239.17. Sedov K.F. Antologiya rechevykh zhanrov : povsednevnaya kommunikatsiya [Anthology of speech genres: everyday communication] / Konstantin Fedorovich Sedov. – M. : Labirint, 2007. – 320 s.18. Sieriakova I.I. Neverbalistyka : osnovni napriamky doslidzhennia [Neverbalistika: the main directions of research] / I.I. Sieriakova // Problema semantyky slova, rechennia ta tekstu : zb. nauk. prats. – K. : Vyd. tsentr KNLU, 2009. – Vyp. 22. – S. 325–332.19. Slavova L.L. Typolohiia komunikatyvnykh nevdach (na materiali suchasnoho anhliiskoho movlennia) [Typology of communication failure (on a material of modern English speech)] : dys… kand. filol. Nauk: 10.02.04 / Slavova Liudmyla Leonardivna. – Zhytomyr, 2000. – 175 s.20. Sukhikh S.A. Lichnost v kommunikativnom protsesse [Personality in the communicative process] / Stanislav Alekseevich Sukhikh. – Krasnodar : Izd-vo Yuzhnogo instituta menedzhmenta, 2004. – 155 s.21. Tretyakova V.S. Rechevoy konflikt i garmonizatsiya obshcheniya [Speech conflict and harmonization of communication] : dis. … dok. filol. nauk : 10.02.01 / Vera Stepanovna Tretyakova. – Yekaterinburg, 2003. – 301 s.22. Chernenko O.V. Linhvokohnityvni ta prahmatychni osoblyvosti dyskursyvnoho vtilennia zavershalnoi fazy konfliktnoi vzaiemodii (na materiali anhlomovnoi prozy XX stolittia) [Cognitive and discursive features of pragmatic implementation of the final phase of conflict interaction (based on English prose of the twentieth century)] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.04 "Hermanski movy" / O.V. Chernenko. – Kyiv, 2008. – 18 s.23. Shakhovskiy V.I. Lingvisticheskaya teoriya emotsiy : monografiya [Linguistic theory of emotions] / Viktor Ivanovich Shakhovskiy. – M. : Gnozis, 2008. – 416 s.24. Sheynov V.P. Konflikty v nashey zhizni [Conflicts in our lives] / V.P. Sheynov // Prikladnaya konfliktologiya. – Minsk, 2002. – S. 6–51.Sources of illustrative material

25. King S. Different Seasons [Electronic Resource] / Stephen King. – N.Y. : Signet Books, 1983. – 512 p. – Mode of Access : http://www.amazon.com/ Different-Seasons-Signet-Stephen-King/dp/0451167538.26. King S. Misery / Stephen King. – N.Y. : A Signet Book and NAL, 1988. – 352 p.27. King S. The Bachman Books / Stephen King. – N.Y. : NAL, 1985. – 692 p.28. King S. The Dark Tower: The Gunslinger / Stephen King. – N.Y. : Signet Books, 2003. – 336 p.29. King S. The Talisman / St. King, P. Straub. – N.Y. : Ballantine Books, 2001. – 735 p.
Published
2016-03-30
How to Cite
Zolotarenko, T. (2016, March 30). Representation of the Speaker’s Verbal and Non-Verbal Invective Behaviour in Conflict Discourse. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 70-78. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/38