Oppositions with One and Multi- Actants in the German and Ukrainian Languages

  • A.V. Grygorieva
Keywords: contrast, opposition, contradiction, implicitness, explicitness

Abstract

The article examines the characteristics of the oppositions with one and multi- actants and the means of their expression in the German and Ukrainian languages. The concepts such as opposition, contrast and contradiction have been compared. The two main opposition groups: one and multi- actants have been identifies in one time period. The opposition has been found out to be expressed either explicitly, or implicitly, advantageously by means of simple and complex sentences.

References

1. Vezhbin'ski YA. Teoreticheskiye problemy antonimii (vzglyad s rubezha vekov) [Elektronnyy resurs] / YA. Vezhbin'ski. – Rezhim dostupa : http://www.filologija.vukhf.lt/4-9/Wierzbinski.doc.2. Matíos M. Mayzhe níkoli ne navpaki [Yelektronniy resurs] / M. Matíos. – Rezhim dostupu : http://www.e-reading.club/bookreader.php/1001186/Matios_-Mayzhe_nikoli_ne_navpaki.html3. Novikov L.A. Antonimiya v russkom yazyke: semanticheskiy analiz protivopolozhnosti v leksike / Lev Alekseyevich Novikov. – M. : Izd-vo Moskovsk. univer-ta, 1973. – 290 s.4. Novikov L.A. Logicheskaya protivopolozhnost' i leksicheskaya antonimiya / L.A. Novikov // Russkiy yazyk v shkole. – 1966. – № 4. – 87 c.5. Novikov L.A. Semantika russkogo yazyka : [ucheb. pos.] / L.A. Novikov. – M. : Vyssh. shkola, 1982. – 251 c.6. Peretrukhin V.N. Problemy sintaksisa odnorodnykh chlenov predlozheniya v sovremennom russkom yazyke / Valentin Nikolayevich Peretrukhin. – Voronezh : Izd-vo Voronezh. un-ta, 1979. – 208 s.7. Talan S. Koly ty poruch [Elektronnyy resurs] / S. Talan. – Rezhym dostupu : http://bookz.ru/authors/svetlana-talan/koli-ti-_521/1-koli-ti-_521.html8. Gier K. Rubinrot. Liebe geht durch alle Zeiten [Elektronische Quelle] / K. Gier. – Lesezugriff : http://www.bookrix.de/book.html?bookID=ylff2b08e75d615[...]9. Morland A.F. Dann stürzte die Welt für sie ein [Elektronische Quelle] / A.F. Morland. Lesezugriff : https://play.google.com/books/reader?id=nk7LCgAAQBAJ&printsec=[...]
Published
2016-03-30
How to Cite
Grygorieva, A. (2016, March 30). Oppositions with One and Multi- Actants in the German and Ukrainian Languages. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 33-40. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/32