The Systemic Relations between the Graphic Stylistic Devices in the Structure of the Creolised Verse Text (on the Material of the Ukrainian Visual Poetry)

  • O.O. Vialikova
Keywords: creolised verse text, formal model, verbal element, nonverbal element, graphic stylistic device, text structure

Abstract

The article gives the analyses of the graphic stylistic devices, which can be allocated in the structure of the creolised verse text, their functioning and their systematic connections with the other structural elements of the text. The term creolised verse text in the work includes all the kinds of visual poetry: concrete poetry, shape poetry, etc. As the method of research there is proposed the formal modelling of the text, which graphically shows the structure of the creolised verse text as a macrosign in the aspect of the cultural linguosemiotics.

References

1. Berbenetsʹ L.S. Pastysh i osoblyvosti khudozhnʹoyi reprezentatsiyi v literaturi postmodernizmu : avtoref. dys… kand. filol. nauk : spets. 10.01.06 “Teoriya literatury” / Lyudmyla Serhiyivna Berbenetsʹ. – K., 2008. – 23 s.2. Boyko S.M. Zorovi ta emblematychni ukrayinsʹki poetyky KHVII – XVIII st. yak proyav tilesnosti ta proektsiya yikh krizʹ KHKH st. na suchasnistʹ / S.M. Boyko // Naukovi pratsi: Nauk.-metod. zhurnal. – T. 101. – Vyp. 88. Filolohiya. Literaturoznavstvo. – Mykolayiv : Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2008. – S. 7–11.3. Krutʹko T.V. Pretsedentni fenomeny u tekstakh anhlomovnoyi reklamy / T.V. Krutʹko // Linhvistyka KHKHI stolittya: novi doslidzhennya i perspektyvy. – K., 2011. – S. 190–197.4. Matkovsʹka H.O. Kompozytsiyna orhanizatsiya khudozhnʹoho tekstu / H.O. Matkovsʹka // Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny “Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut”. Seriya: Filolohiya. Pedahohika. – 2013. – Vyp. 2. – S. 40–45.5. Stylystyka anhlyyskoho yazyka / A.N. Morokhovskyy, O.P. Vorobʹëva, N.Y. Lykhosherst, Z.V. Tymoshenko. – K. : Vyshcha shkola, 1991. – 272 s.6. Chernets L.V. Poeticheskaya grafika // Vvedeniye v literaturovedeniye / Pod red. L.V. Chernets. – M. : Vysshaya shkola, 2004. – S. 467–477.Sources of illustrative material

7. Zhenchenko V. V. Spraha na dvokh / Viktor Vasylʹovych Zhenchenko. – K.: [b. v.], 2001. – 55 s.8. Soroka M. I. Zorovi poeziyi / Mykola Ivanovych Soroka. - K.: [b. v.], 1997. – s. ne numer.
Published
2016-03-30
How to Cite
Vialikova, O. (2016, March 30). The Systemic Relations between the Graphic Stylistic Devices in the Structure of the Creolised Verse Text (on the Material of the Ukrainian Visual Poetry). Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 14-27. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/29