Methodology of Language Contact Studies and Their Result – Lexical Borrowings

  • V. O. Karlova National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine
Keywords: borrowing, language contacts, lexical borrowing, structural and sociological approaches, social factors, structural method and its methods, adaptation of borrowing, interference, bilingualism, assimilation of borrowings, dihlossia

Abstract

The article is devoted to the study of those sociolinguistic processes, which became the main factors of the lexical borrowings appearance as the result of the language contacts in general and the English language contacts with other languages in different stages of the development in particular. It is described the process of new lexical units appearance, which adapting to the language-recipient, became the integral part of its vocabulary. It is defined the notion “Language Contacts” and its meaning for English inlargement. It is shown the methodological approaches for language contacts and borrowing process investigation. It is established the relation between such variants of linguistic contacts as bilingualism and interference, which contribute new lexical elements to the borrowing process. Types of interference are established which stimulate the borrowing process to English. Two main approaches (structural and sociological) were found to comprehend the process of language contacts and reveal ways of borrowed units adapting as the result of assimilation of the language of a new word. Available methods of lexical borrowing analysis are analyzed which had been developed by representatives of the structural approach (distributive analysis, component analysis, transformation analysis, oppositional analysis, semantic field analysis). Two types of factors, influencing borrowing processes within the limits of the sociological approach are characterized: 1) different social phenomena and 2) conscious society influence. Extralinguistic factors are found out which influence the increasing English vocabulary. It is defined the notions “Linguistic planning”, “Linguistic construction”, “Linguistic Politics”. The scale of borrowing analysis (Thomason) is represented and it predicts the extent of interference and bilingualism (irregular, more regular and intense contacts). The developed methods for the adaptation analysis (non-adaptation) of new words in English are systematized by researchers, taking into account sociolinguistic and proper linguistic processes.

References

Algeo, Jh. (2010). The origin and development of the English language. Wadsworth: Cengage learning.

Baugh, Al., Cable, T. (2002). A history of the English language. L.: Pearson.

Bersirova, S. A., Bersirov, T. B. (2016). Sociolingvisticheskie faktory vozdejstviya na yazyk [Sociolinguistic factors affecting the language]. Vestnik AGU, 3 (184), 43–47.

Bitko, N. S. (2008). Zapozichennya yak sposіb adaptacії konceptual'noї і leksichnoї sistemi anglіjs'koї movi do al'ternativnoї real'nostі [Borrowings as the Adaptation Method of Conceptual and Lexical System of English to Alternative reality]: Thesis: 10.02.04. Odesa.

Bogachenko, N. G. (2003). Istoriya vostochnoaziatskih zaimstvovanij v anglijskom yazyke: na materiale Bol'shogo Oksfordskogo slovarya [History of West Asian Borrowings in English: Based on the Big Oxford Dictionary]: Thesis: 10.02.04. Vladivostok.

Bogoslovskaya, V.R. (2003). Strukturno-semanticheskaya i funkcional'naya adaptaciya zaimstvovanij: na materiale sportivnoj leksiki anglijskogo i russkogo yazykov [Structural-semantic and Fucnctional adaptation of Borrowings: Based on Sport Vocabulary of English and Russian]: Thesis: 10.02.19. Volgograd.

Buduen de Kurtene, I. A. (1963). Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniyu [Special Works of General Linguistics]. M.: Izdatel'stvo akademii nauk SSSR.

Cambridge dictionary. (2018). Retrieved from https://dictionary.cambridge.org

Chernyak, N. V. (2016). Mezhkul'turnaya kompetenciya: istoriya issledovaniya, opredelenie, modeli i metody kontrolya: monografiya [International competence: the history of investigation, notion, models and methods of the control: monograph]. M.: Flinta.

El'darov, A. M. (1984). Ital'yanskie zaimstvovaniya v sovremennom anglijskom yazyke (Doctoral dissertation). [Italian Borrowings in Modern English]: Thesis: 10.02.04. Leningrad.

Ganieva, G. R. (2010). Frazeologicheskie edinicy s komponentom imenem sobstvennym v anglijskom, russkom i tatarskom yazykah [Idioms with Component Name in English, Russian, Tatar]: Thesis: 10.02.20. Kazan.

Gudkov, D. B. (2003). Teoriya i praktika mezhkul'turnoj kommunikacii: kurs lekcij [Theory and Practice of International Communication]. M.: ITDGK “Gnozis”.

Haugen, E. (1972). Yazykovoj kontakt [Language Contact]. Novoe v lingvistike. 6, 61−80.

Hraban, T. E. (2016). Leksicheskoe zaimstvovanie kak rezul'tat mezhkul'turnoj i mezh’yazykovoj kommunikacii [Lexical Borrowing as Result of Intercultural and Interlanguage Communication]. Repozitorij VGU, Uchenye zapiski, 21, 138−143.

Jespersen, O. (1935). Growth and Structure of the English Language. Leipzig: B.G. Teubner; New York, G.E. Stechert & Co.

Karimova, G. F. (2013). Strukturno-semanticheskie osobennosti russkih zaimstvovanij v anglijskom yazyke [Structural-Semantic Peculiarities of Russian Borrowings in English]: Thesis: 10.02.20. Dushambe.

Kochergan, M. P. (2006). Zagal'ne movoznavstvo [General Linguistics]. K.: Akademіya.

Kochurova, Yu. N. (2010). Ekstralingvisticheskie usloviya kak faktor internacionalizacii [Extralinguistics conditions as internationalization factor]. Vestnik Udmurdskogo universiteta, 2, 145–149.

Komarov, G. V. (2007). Nacional'no-kul'turnaya specifika novoj leksiki anglijskogo yazyka [National-Cultural Specification of New Vocabulary in English]: Thesis: 10.02.19. Krasnodar.

Kotov, G. G. (2003). Vliyanie vneshnih faktorov na funkcionirovanie i razvitie leksicheskogo sostava yazyka [Influance of Interior Factors of Functioning and Development of Lexical Vocabulary]: Thesis: 10.02.19. S-Peterburg.

Krasnikova, E. Yu. (1994). Vliyanie sovremennyh obshchestvenno-politicheskih faktorov na razvitie i funkcionirovanie social'no-ocenochnoj leksiki russkogo yazyka [Influence of Modern Social and Political Factors on Development and Functioning of Socially-Evaluation Vocabulary of Russian]: Thesis: 10.02.04. Moskva.

Kulikova, L. V. (2006). Kommunikativnyj stil' v mezhkul'turnoj paradigm: monografiya [Communicative style in the international paradigm: monograph]. Krasnoyarsk: KGPU im. V. P. Astaf'eva.

Lancova, L. K. (2006). Ekstra- i intralingvisticheskie faktory formirovaniya zhargona narkomanov v anglijskom yazyke [Extra and Inrolinguistics Factors of Forming of Jargonof Drug Addicts in English]: Thesis: 10.02.04. Saratov.

Lebedeva, N. M. (1999). Vvedenie v etnicheskuyu i kross-kul'turnuyu psihologiyu [Introduction to Ethnic and Cross-Cultural Psychology]. M.: Klyuch-S.

Leleka, T. O. (2010). Osoblivostі angloamerikans'kih zapozichen' v ukraїns'kіj і rosіjs'kіj movah na pochatku XXI stolіttya na tlі procesu kontaktuvannya mov (na materіalі slovnikіv ta movi ZMІ) [Features of the Anglo-American borrowings in the Ukrainian and Russian languages at the beginning of XXI century on the background the process of contact of languages (based on the dictionaries and the Mass-Media language]: Thesis: 10.02.20. Kyiv.

Martine, A. (1972). Rasprostranenie yazyka i strukturnaya lingvistika [Distribution of Language and Structural Linguistics]. Novoe v lingvistike, 6, 81−93.

Miheeva, M. I. (2010). Francuzskie zaimstvovaniya v anglijskom yazyke XVI – XVIII vekov i problemy perevoda [French Borrowings in English XVI – XVIII Century and Translation Problems]: Thesis: 10.02.20. Moskva.

Mirsaminova, G. M. (2017). Faktory zaimstvovaniya yazykovyh edinic [Factors of Language Units Borrowings]. Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvennogo universiteta prava, biznesa i politiki. Seriya gumanitarnyh nauk, 116–124.

Piltz, A. (1981). The World of Medieval Learning. Oxford: Blackwell.

Pochepcov, G. G. (2001). Teoriya kommunikacii [Theory of Communication]. M.: Refl-buk, K.: Vakler.

Proshina, Z. G. (2002). Anglijskij yazyk kak posrednik v kommunikacii narodov Vostochnoj Azii i Rossii: problemy oposredovannogo perevoda [English as the Mediator in Communication of People of East Asia and Russia: Problems of the Mediated Translation]: Thesis: 10.02.20. Vladivostok.

Rozencvejg, V. Yu. (1972). Yazykovye kontakty [Language Contacts]. L.: Nauka.

Rozencvejg, V. Yu. (1981). Uproshchenie leksiko-semanticheskoj sintagmatiki pri yazykovom kontakte [Simplification of Lexico-semantic Syntagmatics at the Language contact]. Teoriya yazyka, metody ego issledovaniya i prepodavaniya: k 100-letiyu so dnya rozhdeniya L'va Vladimirovicha Shcherby. 229–233.

Salmina L. M. (2001). Kommunikaciya. Yazyk. Myshlenie: monografiya [Language. Intellection: monograph]. Kazan': DAS.

Sapranova, I. L. (2002). Zaimstvovanie i osvoenie nemeckih slov anglijskim yazykom: v period s 1930 po 2000 gody [Borrowing and Mastering of the German Words of English: in a Period from 1930 to 2000]: Thesis: 10.02.04. Moskva.

Sarangaeva, Zh. N. (2015). Rol' zaimstvovanij v anglijskom yazyke [Role of Borrowings in English]. Vestnik Kalmyckogo universiteta, 3, 22–26.

Shcherba, L. V. (1974). Yazykovaya sistemi i rechevaya deyatel'nost' [Language Systems and Speech Activity]. Leningrad: Nauka.

Shvejcer, D. A., Nikol'skij, L. B. (1987). Vvedenie v sociolingvistiku [Introduction to Social Linguistics]. M.: Vyssh. shkola.

Singh, I. (2005). The history of English. L.: Hodder education.

Slovnik ukrains'koi movi. (2018). Akademіchnij tlumachnij slovnik (1970–1980 rr.) [Academic Explanatory Dictionary]. Retrieved from http://sum.in.ua

Smirnickij, A. I. (1998). Drevneanglijskij yazyk [Old English]. M.: Filologicheskij fakul'tet MGU im. M. V. Lomonosova.

Taganova, T. A. (2003). Zaimstvovaniya v amerikanskij variant anglijskogo yazyka: kul'turologicheskij i leksikograficheskij aspekty [Borrowings as American Variant of English: Cultural and Lexical-Graphics aspects]: Thesis: 10.02.04. Ivanovo.

Ter-Minasova, S. G. (2000). Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikaciya [Language in the International Communication]. M.: Slovo/Slovo.

The Cambridge History of the English Language [The Cambridge History of the English]. (1992). Cambridge: Cambridge University press.

Thomason, S. G. (2001). Language Contact. Edinburgh: Edinburgh University press.

Timofeeva, O. V. (2005). Sintaksicheskie zaimstvovaniya v drevneanglijskom yazyke [Syntex Borrowings in Old English]: Thesis: 10.02.20. S-Peterburg.

Tukalevskaya, N. Yu. (2008). Zaimstvovanie kak odin iz sposobov kul'turnoj adaptacii yazyka [Borrowing as One of the Methods of Cultural Language Adaptation]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo, 5, 246–249.

Ufimceva, N. V. (2000). Etnicheskij harakter, obraz sebya i yazykovoe soznanie russkih [Ethnic Character, Image and Language Consiousness of Russions]. Yazykovoe soznanie: formirovanie i funkcionirovanie: sb. statej. 135–170.

Vajnrajh, U. (1979). Yazykovye kontakty [Language Contacts]. K.: Vishcha shkola.

Vol'nova, D. N. (2017). Inostrannye zaimstvovaniya kak odin iz istochnikov slovarnogo sostava anglijskogo yazyka [Foreign Borrowings as One of the Sourches of English Vocabulary]. Retrieved from http://web.snauka.ru/issues/2014/12/39354

Volodina, E. G. (2007). Leksicheskie zaimstvovaniya iz anglijskogo yazyka v sovremennom tureckom yazyke: na materiale periodiki [Lexical borrowings of English in the Modern Turkish Language Based on Periodicals]: Thesis: 10.02.22. Moskva.

Yakobson, R. (2011). Formal'naya shkola i sovremennoe russkoe literaturovedenie. M.: Yazyki slavyanskih kul'tur.
Published
2019-03-18
How to Cite
Karlova, V. O. (2019, March 18). Methodology of Language Contact Studies and Their Result – Lexical Borrowings. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (18), 74-86. https://doi.org/https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series9.2018.18.06