Scientific Style in System of Differentiation of Modern Literary Language Styles

  • S.M. Shcherbyna
Keywords: differentiation of functional styles, functional style, sub-style, scientific style, scientific discourse

Abstract

The article deals with the ontological essence of scientific style as one of the functional styles in the system of differentiation of functional styles. The article presents the basic directions of functional styles development in modern literary languages and reveals the prevailing traditions and new trends of functional stylistics emerged under the influence of modern linguistics. Particular attention is paid to the main linguistic and extralinguistic features of scientific style and its functional sub-styles system in modern literary languages. The author analyses the researchers’ approaches towards the problem of terminological distinction of the key notions: “style” and “discourse” / “scientific style” and “scientific discourse” in modern linguistics. The functional sub-styles system is presented through the prism of four main sub-styles: scientific proper, or academic substyle (thesis, abstract of thesis, monograph, article, report etc.); popular scientific sub-style that comprises articles in non-specialized magazines, essays used for propaganda of scientific and technical achievements among mass audience in easy, understandable, and interesting form; didactic sub-style (textbooks, study manuals, programmes, lectures, summaries); scientific and technical sub-style (manuals, patents, author's certificates etc.)

References

1. Arnold I. V. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka : uchebnoye posobiye dlya studentov ped. in-tov po spetsialnosti “Inostrannyye yazyki” / I. V. Arnold. – 3-e izd. – M. : Prosveshcheniye. 1990. – 301 s.2. Akhmanova O. S. Slovar lingvisticheskikh terminov / O. S. Akhmanova. – M. : “LIBROKOM”. 2010. – 576 s.3. Babich N. D. Kultura fakhovogo movlennya : navch. posib. / N. D. Babich ; za red. N. D. Babich. – Chernivtsi : Knigi-KhII. 2006. – 496 s.4. Bure N. A. Osnovy nauchnoy rechi : ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy / N. A. Bure, M. V. Bystrykh, S. A. Vishnyakova i dr. – SPb. : Filologicheskiy fakultet SPbGU; M. : Izdatelskiy tsentr “Akademiya”. 2003. – 272 s.5. Brandes M. P. Stilistika teksta. Teoreticheskiy kurs : ucheb. / M. P. Brandes. – 3-e izd. – M. : Progress-Traditsiya. 2004. – 416 s.6. Vinogradov V. V. Problemy russkoy stilistiki / V. V. Vinogradov. – M. : Vysshaya shkola. 1981. – 320 s.7. Yermolenko S. Ya. Linhvostylistyka: osnovni ponyattya, napryamy y metody doslidzhennya / S. Ya. Yermolenko // Movoznavstvo. – 2005. – # 3–4. – S. 112–125.8. Kozhina M. N. Ocherki istorii nauchnogo stilya russkogo literaturnogo yazyka XVIII–XX vv. : v 3 t. / pod red. M. N. Kozhinoy // T. 1: Razvitiye nauchnogo stilya v aspekte funktsionirovaniya yazykovykh edinits razlichnykh urovney. – Perm : PGU. 1994. – Ch 2. – 156 s.9. Kozhina M. N. Klassifikatsiya i vnutrennyaya differentsiatsiya funktsionalnykh stiley / M. N. Kozhina // Stilisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar. – M. : Flinta. 2006. – S. 146–153.10. Mats'ko L. I. Stylistyka ukrayins'koyi movy : pidruchnyk / L. I. Mats'ko, O.M. Sydorenko, O. M. Mats'ko ; za red. L. I. Mats'ko. – K. : Vyshcha shkola, 2003. – S. 7–31.11. Nayer V. L. Iz lektsiy po teoreticheskim osnovam interpretatsii teksta / V. L. Nayer. – M. : MGLU. 2001. – 75 s.12. Pak S. M. Neautentichnyy nauchnyy diskurs na angliyskom yazyke kak lingvodidakticheskaya problema vysshey shkoly / S. M. Pak // Naukovedeniye : materialy dokladov Internet-zhurnala. – M. : Institut gosudarstvennogo upravleniya. prava i innovatsionnykh tekhnologiy. 2014. – Vyp. 2. – C. 1–9.13. Panfilov A. K. Lektsii po stilistike russkogo yazyka / A. K. Panfilov. – M. : Russkiy yazyk. 1968. – 278 s.14. Petrov V. M. Vstupitelnaya statia / V. M. Petrov. Yu. N. Karaulov // Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya / T. A. van Deyk. – M. : Progress. 1989. – S. 5–11.15. Ponomariv O. D. Stylistyka suchasnoyi ukrayins'koyi movy / O. D. Ponomariv. – K. : Lybid', 1992. – 248 s.16. Razinkina N. M. Razvitiye yazyka angliyskoy nauchnoy rechi / N. M. Razinkina. – M.: Nauka. 1978. – 211s.17. Suchasna ukrayins'ka literaturna mova. Stylistyka / za zah. red. akad. I. K. Bilodida. – K. : Nauk. dumka, 1973. – S. 5–55.18. Chernyavskaya V. E. Diskurs kak fantomnyy obyekt: ot teksta k diskursu i obratno? / V. E. Chernyavskaya // Kognitsiya. kommunikatsiya. diskurs. 2011. – S. 86.19. Shevchenko L. I. Intelektual'na evolyutsiya ukrayins'koyi literaturnoyi movy / L. I. Shevchenko: teoriya analizu. – K., 2001. – S. 358.20. Shmelev D. N. Funktsionalno-stilisticheskaya differentsiatsiya yazykovykh sredstv / D. N. Shmelev // Grammaticheskiye issledovaniya. Funktsionalno-stilisticheskiy aspekt: Supersegmentnaya fonetika. Morfologicheskaya semantika. – M. : Nauka. 1989. – S. 3–33.21. Yakhontova T. V. Linhvistychna henolohiya naukovoyi komunikatsiyi / T. V. Yakhontova. – L'viv : Vyd. tsentr LNU imeni I. Franka, 2009. – 420 s.22. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer, G. Michel. – 2., unveränd. Aufl. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 1977. – 394 S.23. Crompton P. Hedging in Academic Writing. Some theoretical problems / P. Crompton // English for specific purposes. – 1997. – No. 16 (4). – P. 271–278.
Published
2018-05-14
How to Cite
Shcherbyna, S. (2018, May 14). Scientific Style in System of Differentiation of Modern Literary Language Styles. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 261-268. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/136