Gender Aspect of People’s Names with Respect to Their Occupation Functioning in Ukrainian, English and German Phraseology

  • О.A. Ponomarova
Keywords: phraseological unit, naming people according to their occupation, professions, gender, gender approach, connotative meaning

Abstract

The article deals with the meaning, structure and national-cultural peculiarities of Ukrainian, English and German phraseological units with components denoting people according to their occupation viewed through the prism of gender problems. In particular, the role of gender connotations of professional names in motivating phrase meaning has been studied. Besides, the author traces gender division of labour and gender ties of relationship and analyses gender pairs of occupational names as to the identity or differences in phrase meaning when used as components of idioms, thus reflecting gender stereotypes. As a result, it is claimed that gender relevance is expressed by uneven presentation of both sexes within phraseology with the preference for a male over a female person. Phraseology is conservative, that is why there are almost no names of modern women`s professions within it and the functional division of roles in the family and society tends to that one which existed in ancient times. As the material shows, representatives of male and female sexes have both positive and negative estimating associations in the inner phraseological context.

References

1. Vinogradov V. V. Russkiy yazyk (Grammaticheskoye ucheniye o slove) [Russian language (grammatical doctrine of the word)] / V. V. Vinogradov. – 4-ye izd. – M. : Rus. yaz., 2001. – 717 s.2. Goroshko Ye. Gendernaya problematika v yazykoznanii [Gender issues in linguistics] / Ye. Goroshko // Vvedeniye v gendernyye issledovaniya: v 2 ch.: uchebnoye posobiye / pod. red. I. Zherebkinoy. – KH. : KHTSGI; SPb. : Aleteyya, 2001. – CH. 1. – S. 508–542.3. Melʹnyk T. M. Gender yak nauka ta navchalʹna dystsyplina [Gender as a science and a discipline] / T. M. Melʹnyk // Osnovy teoriyi genderu : navchalʹnyy posibnyk. – K. : “K.I.S.”, 2004. – S. 10–29.4. Rivlina A. A. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazyka : uchebno-metodicheskoye posobiye [Theoretical grammar of the English language: educational-methodical manual] / A. A. Rivlina. – Blagoveshchensk : Izd-vo BGPU, 2009. – 251 s.5. Stavytsʹka L. Henderna linhvistyka: ukrayinsʹka perspektyva [Gender Linguistics: Ukrainian Perspective] / L. Stavytsʹka // Ukrayinsʹka mova. – 2004. – № 3. – S. 58–66.6. Sushytsʹka I. M. Transformatsiya roli ta stanovyshcha zhinky v suchasniy ukrayinsʹkiy simʺyi [Transformation of the role and position of a woman in the modern Ukrainian family] / I. M. Sushytsʹka // Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kulʹtury i mystetstv. – 2013. – № 3. – S. 105–109.7. Shilova Ye. E. Gender kak innovatsionnyy nauchnyy i filosofskiy diskurs [Gender as an innovative scientific and philosophical discourse] / Ye. E. Shilova // Vestnik MGIMO Universiteta. – Filosofiya. – 2013. – S. 148–152.Lexicographic sources:

8. Anhlo-ukrayinsʹkyy frazeolohichnyy slovnyk [English-Ukrainian phraseological dictionary] / [uklad. K. T. Barantsev]. – 3-tye vyd., ster. – K. : T-vo “Znannya”, KOO, 2006. – 1056 s.9. Nemetsko-russkiy frazeologicheskiy slovar' [German-Russian phraseological dictionary] / [sost. L. E. Binovich, N. N. Grishin; pod red. d-ra Malige-Klappenbakh i K. Agrikola]. – 2-e izd., ispr. i dop. – M. : Russkiy yazyk, 1975. – 656 s.10. Perlyny narodnoyi mudrosti. Nimetsʹki pryslivʺya ta prykazky [Pearls of folk wisdom. German proverbs and sayings] : posibnyk dlya stud. ta vykl. vyshchykh navch. zakladiv / [avt. O. F. Kudina, O. P. Prorochenko]. – Vinnytsya : Nova knyha, 2005. – 320 s.11. Pʺyatʹ tysyach pryslivʺyiv ta prykazok [Five thousand proverbs and an order] / [uklad. L. Voznyuk]. – Ternopilʹ : Pidruchnyky i posibnyky, 2010. – 224 s.12. Slovnyk gendernykh terminiv: prysvyachenyy osnovniy terminolohiyi v haluzi genderu ta feminizmu [Glossary of gender terms: devoted to the basic terminology in the field of gender and feminism] [Elektronnyy resurs] / [uklad. Z. Shevchenko]. – Rezhym dostupu : http://a-z-gender.net/ua/13. Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language] : v 11 t. / za red. I. K. Bilodida ta in. – K. : Naukova dumka, 1970–1980. – T. 1 – 799 s., T. 6 – 830 s., T. 7 – 723 c.14. Ukrayinsʹki prykazky, prysliv'ya i take inshe [Ukrainian sayings, proverbs and so on] / [uklad. M. Nomys, uporyad., prymit. ta vstupna st. M. M. Pazyaka]. – K. : Lybidʹ, 1993. – 768 s.
Published
2018-05-14
How to Cite
Ponomarova О.A. (2018, May 14). Gender Aspect of People’s Names with Respect to Their Occupation Functioning in Ukrainian, English and German Phraseology. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 184-194. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/126