Methods for Revealing Degree of Language Affinity

  • Ya.V. Kapranov
Keywords: language affinity, basic vocabulary, methods for revealing degree of language affinity

Abstract

The article clarifies the definition of the term “language affinity” and represents its degrees; the notion of “basic vocabulary” as a means for substantiating the degrees of language affinity has been given; an attempt has been made to represent the methods for revealing the degree of language affinity, among which: a comparative-historical method with procedures of internal and external reconstruction, glottochronological / lexicostatistical method of M. Swadesh, a method of mass comparison of J. Greenberg.

References

1. Babayev K. V. Nigero-kongolezskiy prayazyk. Lichnyye mestoimeniya [The Niger-Congolese Proto-Language. Personal Pronouns] / K. V. Babayev. – M. : “YAzyki slavyanskoy kul'tury”, 2013. – 651 c.2. Burlak S. A. Cravnitel'no-istoricheskoye yazykoznaniye [Comparative-Historical Linguistics] : uchebnik [dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy] / S. A. Burlak, S. A. Starostin. – M. : Izdatel'skiy tsentr “Akademiya”, 2005. – 432 s.3. Dugin A. G. German Virt, paleosotsiologiya i nostraticheskaya lingvistika: v poiskakh primordial'nykh struktur (tezisy) [Hermann Wirth, Paleosociology and Nostratic Linguistics: in Search of Primordial Structures (Theses)] / A. G. Dugin // Traditsiya : [materialy seminarov po problemam religiovedeniya i traditsionalizma] / [pod. red. A.G. Dugina; red.-sost. N. Speranskaya]. – M. : Yevraziyskoye Dvizheniye, 2011. – Vyp. 2. – S. 61–68.4. Makayev E. A. Obshchaya teoriya sravnitel'nogo yazykoznaniya [General Theory of Comparative Linguistics] / E. A. Makayev. – M., 1977. – S. 182.5. Makayev E. A. Problemy indoyevropeyskoy areal'noy lingvistiki [Problems of Indo-European Areal Linguistics] / E. A. Makayev. – At. – JI., 1904. – S. 50–57.6. Makayev E. A. Problemy m metody sovremennogo sravnitel'no-istoricheskogo indoyevropeyskogo yazykoznaniya [Problems and Methods of Modern Comparative-Historical Indo-European Linguistics] / E. A. Makayev // Voprosy yazykoznaniya. – 1965. – № 4.7. Medovarov M. V. Dostizheniya i perspektivy izucheniya dal'nego rodstva yazykov: sovetskaya ingvisticheskaya shkola prezhde i teper' [Achievements and Prospects for Studying the Distant Relationship of Languages: the Soviet Linguistics School Before and Now] / M. V. Medovarov // Traditsiya : [materialy seminarov po problemam religiovedeniya i traditsionalizma] / [pod. red. A.G. Dugina; red.-sost. N. Speranskaya]. – M. : Yevraziyskoye Dvizheniye, 2011. – Vyp. 2. – S. 61–68.8. Rassokha I. N. Issledovaniya po nostraticheskoy probleme: YuzhnoUkrainskiy tsentr neoliticheskoy revolyutsii. Metodika vyyavleniya drevneyshego rodstva yazykov putem sravneniya ikh bazovoy leksiki s nostraticheskoy i sinokavkazskoy rekonstruktsiyami [Studies on the Nostratic Problem: The South Ukrainian Center for the Neolithic Revolution. The Methodology for Revealing the Ancient Affinity of Languages by Comparing Their Basic Vocabulary with the Nostratic and Sino-Caucasian Reconstructions] : [monografiya] / I. N. Rassokha. – KH. : KHNAMG, 2010. – 400 s.9. Sayenko M. N. Obshchiye innovatsii v bazisnoy leksike kak argument v diskussii o balto-slavyanskom yedinstve [General Innovations in the Basic Vocabulary as an Argument in the Discussion About the Balto-Slavic Unity] : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.20 / M. N. Sayenko. – Rostov-na-Donu, 2014. – 238 s.10. Svodesh M. K voprosu o povyshenii tochnosti v leksikostaticheskom datirovanii [On the Issue of Increasing Accuracy in Lexicostatical Dating] / M. Svodesh // Novoye v lingvistike. – 1960. – Vyp. 1. – S. 53–87.11. Svodesh M. Leksikostatisticheskoye datirovaniye doistoricheskikh etnicheskikh kontaktov [Lexicostatistical Dating of Prehistoric Ethnic Contacts] / M. Svodesh // Novoye v lingvistike. – 1960. – Vyp. 1. – S. 23–52.12. Sravnitel'no-istoricheskoye yazykoznaniye [Comparative-Historical Linguistics] : metodicheskiye ukazaniya k lektsionnym i seminarskim zanyatiyam [dlya studentov spetsial'nosti “Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika”] / [sost. M. A. Androsova]. – Ul'yanovskUlGTU, 2009. – 87 s.13. Starostin C. A. Sravnitel'no-istoricheskoye yazykoznaniye i leksikostatistika [Comparative-Historical Linguistics and Lexicostatistics] / S. A. Starostin // Lingvisticheskaya rekonstruktsiya i drevneyshaya istoriya Vostoka. – M., 1989. – CH. I. – S. 3–39.14. Starostin G. S. Yazyki Afriki. Opyt postroyeniya leksikostatisticheskoy klassifikatsii [Languages of Africa. Experience in Constructing a Lexicostatistical Classification] / G. S. Starostin. – M. : YAzyki slavyanskoy kul'tury, 2013. – T. 1: Metodologiya. Koysanskiye yazyki. – 510 s.15. Starostin S. A. Dva podkhoda k izucheniyu istorii yazyka [Two Approaches to the Study of the History of Language] [Elektronnyy resurs] / S. A. Starostin // Znaniye – sila. – M., 2003. – № 8. – Rezhim dostupa : http://www.philology.ru/linguistics1/starostin-03.htm16. Starostin S.A. Altayskaya problema i proiskhozhdeniye altayskogo yazyka [The Altai Problem and the Origin of the Altai Language] [Elektronnyy resurs] / S.A. Starostin. – M., 1991. – Rezhim dostupa : http://alonecoder.nedopc.com/ling/alt3.pdf17. Starostin S. A. O dokazatel'stve yazykovogo rodstva [On the Proof of Linguistic Affinity] / S. A. Starostin // Trudy po yazykoznaniyu. – M., 2007. – S. 779–793.18. Shaykevich A. YA. Vvedeniye v lingvistiku [Introduction to Linguistics] / A. YA . Shaykevich. – M., 1995.19. Yazyki mira: Germanskiye yazyki. Kel'tskiye yazyki [Languages of the World: Germanic Languages. Celtic Languages]. – M. : Academia, 2000. – 472 s.20. Bomhard A. R. Indo-European and the Nostratic Hypothesis: History of Research, Current Trends, and Future Prospects / A. R. Bomhard. – Boston, Massachusetts. USA, 1995. – 82 p.21. Bomhard A. R. The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic Relationship / A. R. Bomhard, J. C. Kerns // Trends in Linguistics, Studies and Monographs 74. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1994. – xi + 932 p.22. Diebold A. R. A Control Case for Glottochronology / A. R. Diebold // American Anthropologist, 66. – 1964. – P. 987–1006.23. Dixon R. M. W. The Rise and Fall of Languages / R. M. W. Dixon. – Cambridge, 1997.24. Greenberg J. Indo-European and Its Closest Relatives: The Eurasiatic Language Family / J. Greenberg. – Stanford : Stanford University Press, 2000. – Vol. I. Grammar.25. Greenberg J. Indo-European and Its Closest Relatives: The Eurasiatic Language Family / J. Greenberg. – Stanford : Stanford University Press, 2002. – Vol. II. Lexicon.26. Lehman W. P. Historical Linguistics: an Introduction / W. P. Lehman. – [3d ed.]. – London; New York, 1992.27. Meillet A. Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes / A. Meillet. – Paris, 1907.28. Nichols J. Linguistic Diversity in Space and Time / J. Nichols. – Chicago, 1992.29. Pedersen H. Linguistic Science in the Nineteenth Century: Methods and Results / H. Pedersen; translated from the Danish by John Webster Spargo. – Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press. 193130. Ruhlen M. Guide to the World's Languages / M. Ruhlen. – Stanford, 1987.31. Schadeberg T. The lexicostatistical base of Bennett and Sterk’s reclassification of Niger-Congo with particular reference to the cohesion of Bantu / T. Schadeberg // Studies in African Linguistics, 17. – 1986. – P. 69–83.32. Trask R.L. Historical Linguistics / R.L. Trask. – London, New York, Sidney, Auklend, 1996.
Published
2018-05-14
How to Cite
Kapranov, Y. (2018, May 14). Methods for Revealing Degree of Language Affinity. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 113-125. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/116