Research Survey of Semantic Universals in Linguistics

  • O.O. Balaban National Pedagogical Dragomanov University
Keywords: semantic phenomena, linguistic universals, semantic universals, semantic fields, classification of semantic universals

Abstract

The article represents a survey of the research of the problem of semantic universals in linguistics. The first researches in the field of linguistic and semantic universals in particular have been analyzed. There clarified when the term itself firstly appeared, there analyzed different points of view onto the definition of semantic universals, and also there given their different classifications, which were suggested by different researchers at different periods of their investigation.

References

1. Arakin V. D. Typologiya yazikov i problema metodicheskogo prognozirivaniya / Vladimir Dmitrieevich Arakin. – М. : Visshaya shkola, 1989. – 158 s.2. Berezin F. M. K postanovke problemu yazikovuh universalii / F. M. Berezin // Semiotika i vostochnie yaziki. – М. : Nauka, 1967. – S. 113–121.3. Vezhbitskaya A. Semanticheskie universalii i opisanie yazikov / Anna Vezhbitskaya ; [per. from Eng. A. D. Shmelev]. – М. : Yaziki russkoi kultury, 1999. – 780 s.4. Grinberg J. Memorandum o yazikovuh univesaliayah / J. Grinberg, I. Ozgud, J. Jenkins // Novoe v zarubezhnoi lingvistike. – Vup. V. – Yazikovue yniversalii. – М. : Progress, 1970. – S. 31–44.5. Guhman M. M. Linvisticheskie universalii i typologicheskie issledovaniya / M. M. Guhman // Voprosu yazikoznaniya. – 1973. – № 4. – S. 3–15.6. Denisova S. P. Typologia categoriy leksicheskoi semantiki / Svitlana Pavlivna Denisova. – К. : КDLU, 1996. – 294 s.7. Dobrovolskiy D. O. К probleme leksiko-semanticheskih universalii / D. O. Dobrovolskiy // Filologicheskie nauki. – 1986. – № 5. – S. 24–30.8. Katsnelson S. D. Lingvisticheskaya typologiya / S. D. Katsnelson // Voprosu yazikoznaniya. – 1983. – № 3. – S. 9–20.9. Katsnelson S. D. Obshee i typologicheskoe yazikoznanie / Solomon Davidovich Katsnelson. – L. : Nauka, 1986. – 298 s.10. Kiriluk A. S. Univesalii kulturi i semiotika diskursa. Novella / Aleksandr Sergeevich Kiriluk. – О. : Astroprint, 1998. – 143 s.11. Manakin V. N. Sopostavitelnaya leksikologiya / Vladimir Nikolaevich Manakin. – К. : Znannya, 2004. – 326 s.12. Mechkovskaya N. B. Obshee yazikoznanie: Strukturnaya i sotsialnaya typologia yazikov : [ucheb. posob. dlia stud. filol. i lingv. spets.] / Nina Borisovna Mechkovskaya. – М. : Flinta: Nauka, 2001. – 312 s.13. Potie B. Typologia / B. Potie // Novoe v zarubezhnoi lingvistike. – Vup. XXV. – Kontrastivnaya lingvistika. – М. : Progress, 1989. – S. 187–205.14. Ramat P. Universalii i typologiya / Ramat P. // Voprosu yazikoznaniya. – 1986. – № 2. – S. 17–26.15. Repina T. A. Sravnitelnaya typologiya romanskih yazikov (frantsuzkogo, italiyanskigo, ispanskogo, portugalskogo, ruminskogo) / Tamara Aleksandrovna Repina. – S.-Pb., 1996. – 279 s.16. Rozhdestvenskiy U. V. Typologia slova / Uriy Vladimirovich Rozhdestvenskiy. – М. : Vyishaya shkola, 1969. – 285 s.17. Serebrennikov B. A. O lingvisticheskih universaliyah / B. A. Serebrennikov // Voprosu yazikoznaniya. – 1972. – № 2. – S. 3–16.18. Ulmann S. Discriptivnaya semantika i lingvisticheskaya typologiya / S. Ulmann // Novoye v lingvistike. – Vup. 2. – М. : Izd-vo inostrannoi literaturu, 1962. – S. 245–278.19. Ulmann S. Semanticheskie universalii / S. Ulmann // Novoe v zarubezhnoi lingvistike. – Vup. V. – Yazikovue unibersalii. – М. : Progress, 1970. – S. 250–293.20. Uspenskyi B. A. Problema universalii v yazikoznanii / B. A. Uspenskyi // Novoe v zarubezhnoi lingvistike. – Vup. V. – Yazikovue unibersalii. – М. : Progress, 1970. – S. 5–30.21. Uspenskyi B. A. Principu typologicheskogo analiza yazikov razlichnogo stroya / Boris Andreevich Uspenskyi. – М. : Nauka, 1972. – 281 s.22. Haldoyanidi N. L. Sravnitelnaya typologiya russkogo, nemetskogo i angliiskogo yazikov : [ucheb. posob.] / Nikolai Lazarevich Haldoyanidi. – Pyatigorsk : Izd-vo PGLU, 2001. – 153 s.23. Hokkett Ch. F. problema yazikovuh universalii / Ch. F. Hokkett // Novoe v zarubezhnoi lingvistike. – Vup. V. – Yazikovue universalii. – М. : Progress, 1970. – S. 45–76.24. Shafikov S. G. Typologiya leksicheskih system i leksiko-semanticheskih universalii / Sagit Galievich Shafikov. – Ufa : Izd-vo BGU, 2000. – 259 s.25. Shirokova A. V. Sopostavitelnaya typologia raznostrukturnuh yazikov: Fonetika, morphologia / Aida Vasilievna Shirokova. – М. : Dorosvet, 2000. – 200 s.26. Yavorska G. M. Leksiko-semantichna typologia v sinhronii ta diahronii / Galiyna Mikolaiina Yavorska. – К.: Naukova dumka, 1992. – 110 s.27. Yakobson R. Typologicheskie issledovaniya i ih vklad v sravnitelno-istoricheskoe yazikoznanie / R. Yakobson // Novoe v lingvistike. – Vup. ІІ. – М. : Izd-vo inostrannoi literaturu, 1963. – S. 95–105.28. Yakobson R. Znachenie lingvisticheskih universalii dlia yazikoznaniya / R. Yakobson // Yazik i bessoznatelnoe. – М. : Gnozis, 1996. – S. 184–198.29. Yartseva V. N. Typologia yazikov i problema universalii / V. N. Yartseva // Voprosu yazikoznaniya. – 1976. – № 2. – S. 6–16.30. Yartseva V. N. Sovremennaya typologiya i ee svyaz s kontrastivnoi lingvistikoi / V. N. Yartseva // Filologicheskie nauki. – 1978. – № 5. – S. 6–15.
Published
2016-03-30
How to Cite
Balaban, O. (2016, March 30). Research Survey of Semantic Universals in Linguistics. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 3-8. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/1